Information från Svenska Tennisförbundet om Corona virus

Svenska Tennisförbundet har med anledning av coronaviruset fått frågor från föreningar och utövare om förhållningssätt för verksamhet och tävlande. Vår rekommendation är att följa Folkhälsomyndighetens råd.

I dagsläget är det inte aktuellt att ställa in några tennistävlingar i Sverige. Folkhälsomyndigheten för en dialog med regeringen vad gäller eventuella begränsningar av större folksamlingar – exempelvis idrottsevenemang. Svenska Tennisförbundet följer utvecklingen noga och vi rättar oss efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Folkhälsomyndigheten har en samlingssida på myndighetens webbplats med aktuell information om coronaviruset och sjukdomen covid-19. Där finns de senaste uppdateringarna om smittspridning, riskbedömning, resor med mera.

Nedan följer kortfattad information riktad till utövare och föreningar.

För utövare
  • Om du är sjuk eller förkyld gäller vanligt förhållningssätt – åk inte till tävlingen eller träningen.
  • Du behöver inte tacka för matchen genom att ta i hand. Det räcker att säga ”tack för matchen”.
  • Använd bara din egen handduk och din egen vattenflaska.
  • Tvätta händerna med tvål och varmt vatten och använd handsprit om tillgängligt.

Årsmöte

VÄLKOMMEN TILL BTK:s ÅRSMÖTE! Alla medlemmar i Bankeryds tennisklubb är välkomna på årsmöte tisdagen den 24 Mars kl: 18.15 plats är Furuvikshallen i Bankeryd.

VÄLKOMMEN TILL BTK:s ÅRSMÖTE!
Alla medlemmar i Bankeryds tennisklubb är välkomna på årsmöte tisdagen den 24 Mars kl: 18.15 plats är Furuvikshallen i Bankeryd.

1.        Fastställande av röstlängd för mötet.
2.        Årsmötets öppnande.
3.        Val av ordförande och sekreterare för mötet.
4.        Val av protokolljusterare och rösträknare.
5.        Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
6.        Fastställande av dagordningen.
7.        Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret. ( 2019)
8.        Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret. ( 2019)
9.        Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10.        Fastställande av medlemsavgifter. ( 250kr, 350kr, 550kr)
11.        Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk budget för kommande verksamhets-/räkenskapsår. (2020)
12.         Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
13.        Val av:
a)  föreningens ordförande samt kassör för en tid av två år;
b)  övriga ledamöter i styrelsen för en tid av  ett år;
c)  en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
d)  två revisorer  för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
e)  två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande;

14. Planer av större investeringar (Padelinvestering)
15. Övriga frågor
16. Mötets avslutande.

Next Generation Club Cup

Som ni vet är det snart dags för Bankeryds TKs Next generation Club Cup den 29 februari. För att vara med på detta ska man ha klarat quizet och anmält sig till tävlingen via "Tävling Online". Nedan hittar ni "Quiz Tips" videos för att hjälpaer klara quizet.

Del 1:

https://www.youtube.com/watch?v=335Q_gaXMu8&feature=youtu.be

Del 2:

https://www.youtube.com/watch?v=kfaLpG3ll2g

Del 3:

https://www.youtube.com/watch?v=GglvMjD8ofc

Del 4:

https://www.youtube.com/watch?v=fw5vPGLFNJM

Del 5:

https://www.youtube.com/watch?v=o4rU5BwHDN8

Kids Day

Den 29 februari kommer vi att ha Kids Day i klubben där alla barn oavsett ålder är välkommna att prova på tennis. Våra tränare är på plats för attt hjälpatill och svara på frågor. Det finns möjlighet att anmäla sig till träning på plats. Sprid ordet vidare till alla ni känner.

Klicka på knappen nedan för att se affischen.