2024-06-07 – Bankeryd outdoor är inställd

Vi kan tyvärr inte genomföra Bankeryd Outdoor som planerat utan behöver ställa in tävlingen denna gång.