Under hösten kommer särskilda utvecklingsinsatser att göras inom ramen för BTK:s trygghetsarbete. Syftet är bibehålla och stärka en trygg och utvecklande idrottsmiljö som utgår från Barnkonventionen och alltid har ett barnrättsperspektiv. En målsättning är att nå Svenska Tennisförbundets kvalitetsmärkning ”Trygg Tennis”.

Har du frågor, synpunkter eller förslag gällande klubbens trygghetsarbete är du välkommen att kontakta ansvariga via funktionsadressen trygg@bankerydstk.se, den fysiska brevlåda som snart blir uppsatt i hallen, eller genom att ta direktkontakt med någon av oss:

Ines Fransson, 073-539 30 38
Jonathan Lilliedahl, 076-031 00 01

Läs gärna mer på länkarna nedan:

Barnens spelregler Player SchoolTrygg Tennis