Den nya styrelsen tillträdde vid årsmötet 2023 och består av gamla och nya eldsjälar.

Ordförande: Henrik Göpert
Vice ordförande: Mats Pettersson
Kassör: Ruth Bernhold
Sekreterare: Jonathan Lilliedahl
Patrik Melin
Anki Poopuu
Karin Danvall
Fredrik Strömberg
Diana Hiorth Persson

Utöver dessa finns det många fler som är engagerade i vår förening i bland annat våra olika kommittéer: Tränarkommitte, Marknadskommitte, Tävlingskommitte, Föräldrarkommitte, Fastighetskommitte.

Vill du vara med och engagera dig i vår verksamhet, kontakta Henrik på henrik.gopert@gmail.com

Dokument från årsmötet:

Verksamhetsberättelsen för 2022

Verksamhetsplanen för 2023