2024-06-08 – Sommaravslutning

Vi förlänger vårterminen med en vecka och avslutar sen med en sommarfest den 8 juni mellan 13:30 och 15.