BTK:s Junior PRO riktar sig till juniorer som har erfarenhet av tävling och intensiv träning. Spelare i Junior PRO har som mål att utveckla sin tennis så långt som möjligt och gå så lång som möjligt i tävling. Man tar därför varje tillfälle att medverka på extra träningar osv. Spelare som ingår i Junior pro tränar 3h – 6 h/vecka eller mer och tävlar regelbundet i tennis. I denna grupp spelar vi med hård boll.

Krav och förmåner för Junior PRO

  • Spelaren tränar minst 3 h / vecka samt deltar i matchskolan.
  • Spelaren närvarar på extraträning och klubbfys.
  • Spelaren har en god inställning till sin träning och personliga tennisutveckling.
  • Spelaren tävlar aktivt i regionen med omnejd
  • Spelaren tävlar minst 6 tävlingar per termin (exkl. seriematcher).
  • Spelaren följs noggrant av tränare för att få hjälp att utveckla sin tennis.
  • Spelaren är självständig i sitt tävlande men får guidning i hur man kommer vidare i sin tenniskarriär.
  • Spelaren medverkar när BTK anordnar läger och resor för junior PRO, läger på annan ort samt tävlingsresor etc.
  • Spelaren medverkar efter förfrågan från tränare som funktionär vid klubbarrangemang (t.ex. domare).
  • Tränarna avgör från dina önskemål om du platsar i Junior PRO utefter ovanstående punkter.