2024-06-10 – Sommartennis 2 (måndag-torsdag)

Även i år har vi sommartennis under juni. Du kan anmäla dig till en eller flera av grupperna. Mer information kommer i samband med att anmälan öppnar 2 april.