2024-05-02 – Viktigt meddelande från Bankeryds tennisklubb

BTK har idag valt att avsluta anställningarna av våra heltidsanställda tränare med omedelbar verkan. Förhandling med facket är planerad till nästa vecka. Styrelsen kan inte kommentera ärendet innan förhandlingen är genomförd.

En konsekvens av beslutet är att bemanningen av den träningsverksamhet som bedrivs på vardagar kan komma att påverkas under resten av terminen. Vi hoppas på medlemmarnas förståelse och överseende.

Styrelsen kan samtidigt meddela att en av klubbens tidigare heltidsanställda tränare, Amanda Fransson, tillfälligt kommer att gå in och arbeta med särskilda sommaraktiviteter (närmare information kommer) och planera för nästa termin. Styrelsen inleder rekrytering av ny ordinarie tränare, med målsättningen att nå anställning till höstterminens start.

Med detta meddelande inbjuds också alla medlemmar till ett extra årsmöte måndagen den 13 maj kl. 18:00. Vid detta möte genomförs ett fyllnadsval av ledamöter till styrelsen samt ges aktuell information om styrelsens arbete.

Vi återkommer med mer information så snart som möjligt. Har du frågor är du välkommen att kontakta styrelsen genom ordforande@bankerydstk.se