2024-04-02 – Anmälan till sommartennisen öppnar

Under juni har vi 4 grupper med sommartennis (veckorna 23-26). Anmälan till dessa grupper öppnad 2 april. Anmälan görs till magnus@bankerydstk.se.