2023-11-13 – Extra årsmöte

Styrelsen kallar till extra årsmöte med anledning av att föreningen behöver välja ny styrelseledamot och ny revisor.

Välkommen till BTK kl 18.00.