BTK Akademi

BTK AKADEMI är för dig som vill spela lite tennis och har för ambition att börja tävla eller som redan tävlar och vill satsa på din tennis.

BTK AKADEMI vill ge spelarna som vill möjligheten att utvecklas mentalt, fysiskt, tekniskt och taktiskt. Vi vill också förbereda spelaren för fortsätt tävlingsspel genom att spelaren får komplett utbildning som leder till att den kan ta hand om allting runtomkring sin tennis. (Träningsplanering, tävlingsplanering, kost, fys, återhämtning, material, förberedelse inför träning och tävling). BTK AKADEMI kräver också att spelarna och föräldrarna blir engagerade i spelarens tennis och i klubbens aktiviteter. Spelarna och föräldrarna blir skyldiga att hjälpa klubben vid olika arrangemang och aktiviteter.

Läs mer om BTK AKADEMI