KM ute 2018, 6-9 september

Vi vill att alla som vill vara med och tävla, ska anmäla sig och därefter försöker vi skapa olika klasser med en så jämn lottning som möjligt.

Vi hoppas på väldigt många anmälningar.