Vill du vara engagerad i klubben?

Är du en glad tennismotionär, eller kanske en engagerad tennisförälder? Sitter du på specialkompetens, eller är en jäkel på att spika. Kanske är du bara genuint intresserad av föreningsliv eller en ideéspruta av rang. Du sitter kanske sitter inne på världens kontaktnät…

 

Då behöver Bankeryds Tennisklubb just dig.

Bankeryds Tennisklubb är en liten förening med ca 500 medlemmar som är i stort behov av medlemmarnas engagemang.

Styrelsen har det övergripande ansvaret i föreningen men vi behöver medlemmar till alla våra olika kommittér.

Arbetet i kommittéerna kan se helt olika ut. Varje grupp utformar sitt arbete i respektive kommittén men givetvis så har ni en tight dialog med klubbens styrelse.

Kommittéer:

  • Tränarkommitté
  • Vuxenkommitté
  • Fastighets-Bankommitté
  • Tävlingskommitté
  • Marknads-Sponsorkommitté
  • Föräldrakommitté

Känner du att du vill bidra till någon av ovanstående kommittéer eller vill veta lite mer så hör av dig till någon i styrelsen. Det går också skriva upp sig på lappen som sitter på anslagstavlan i klubben.

Telefon och kontaktuppgifter till styrelsen hittar du på hemsidan och på klubbens anslagstavla.